Voor het algemeen belang: zo fraudeert NL - verbeter het met zijn allen

Thuis - homepage

BASIS: lees eerst over de beginselen van reintegratie, uitstekend uitgelegd op:

http://xn--rentegratie-edb.com/index.html - reïntegratie.com

Gang van zaken bij ziek zijn: klik .doc en zie onze downloadpagina

Het is triest gesteld met de reintegratie in de ARBEIDSGERELATEERDE ZORG in Nederland

Elke partij probeert puur voor zijn eigen belang haar slag en geld te halen uit zieke medewerkers;

zie o.a. de Zembla uitzending van 1 maart 2017 jl.., 'beter worden van ziek zijn':

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/383229/Zembla.html


Zie ook het verslag van de Volkskrant, VK, 1 september 2017:
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ongezonde-strijd-rond-het-ziekbed-van-de-werknemer~a4514331/
' Ongezonde strijd rond het ziekbed van de werknemer'

En in deze door PPJ ingezonden stukje (1 A4) met de titel 'Van bedrijfsarts BULLEBAK tot goedkeuring zelfgekozen hersteltraject' - klik PDF - herkennen ook veel mensen zich

Geef UW BEDRIJFSARTS een BEOORDELING: http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html

De in kern met elkaar samenwerkende partijen zijn:
a. werkgevers (niet allemaal hoor, wel velen)
b. bedrijfsartsen (wel alle 2000!) - of basisartsen die zich arbo-artsen noemen, ' schijn' - bedrijfsartsen, ' maakt niet uit, ingehuurd om toneel te spelen conform wensen werkgever - om werknemer te intimideren en naar pijpen werkgever te laten dansen'
c. de ggz, die ook optreedt onder popi websites als Ciran, HSK, PsyQ en bovengenoemd Ciran

De meest voorkomende arbeidsgerelateerde ziekte is: burn-out. Goede compacte informatie over burn-out, inclusief juridische en financiële informatie over burn-out vindt u op http://burn-out.mobi

Over de bedrijfsarts is de volgende gif animatie vrij compleet (klik bedrijfsarts gif animatie)

Ter voorbereiding op de bedrijfsarts:

http://bedrijfsarts.net/tips-trucs-tools-voorbereiding.html

en om de bedrijfsarts een beoordeling te geven:

http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html

De misstand (/ fraude, 'nationale diagnosefraude' zoals sommigen het noemen - zie http://diagnosefraude.com)

bestaat vooral sinds 1 januari 2014, invoering van bezava = modernisering ziektewet: 'bij elke ziek uit dienst van een werknemer betaald de werkgever tot 10 jaar lang alle kosten door; dat zal ze stimuleren mensen weer gezond te maken, in plaats van 2 jaar lang ziek thuis te laten zonder herstel...(want loondoorbetaling bij ziekte, WULBZ, doen verzekeraars toch wel, ze kijken niet zo nauw naar individuele gevallen).

Arbeidsgerelateerde zorg gaat over ziekten die met name onder WERK en DOOR WERK ontstaan: zie http:/beroepsziekten.nl. Burnout (https://www.burnout.nl/) is van de psychische, de belangrijkste.

Ziektekostenverzekeraars van particulieren vergoeden herstel niet, want dat is 'verantwoordelijkheid werkgever' - arbo - zie ook:

https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk

Maar door bezava, dat 2-8 ton per 'ziek uit dienst' geval kan kosten (kosten te heffen door hogere whk premies door UWV samen met belastingdienst) zijn werkgevers EXTRA bang geworden>

Dat heeft niet geleid tot 'beter gedrag', maar tot ONTKENNING van zoveel mogelijk arbeidsgerelateerde ziekten.

Werkgever wil dus (vaak, niet altijd) ontkennen - huurt daarvoor bedrijfsarts in, die 100% betaald wordt door werkgever en 'dus' 100% zegt wat werkgever wil.

Om KANSEN op aansprakelijkheid te verminderen ('arbeidsgerelateerd' -> bezava) proberen werkgever en bedrijfsartsen een van de volgende tactieken:
- werknemer totaal sarren, tot deze uit wanhoop zelf ontslag neemt, met verlies van alle rechten
- werknemer zodanig sarren dat deze een vaststellingsovereenkomst tekent - wat bij ziekte niet mag - en voor een paar duizend euro al zijn rechten verliest
- werknemer naar ggz sturen (= psychiatrie, DSM 4 of 5 , waar geen beroepsziekten (zoals burnout) voorkomen) - die zoeken dan naar een reden in de prive persoon EN maken omzet: men declareert de psychiatrische aandoening uit DSM 4-5 aan de individuele ziektekostenverzekeraar, EN vangt eventueel extra geld van de werkgever, met 2 vliegen in 1 klap voor werkgever: 1) geen enkele kosten 2) arbeidsgerelateerdheid wordt verdoezeld en aansprakelijkheid evenals bezava voorkomen.

Zo werkt het 'reintegratie theater' in Nederland!

Het meest triest is dat de politiek zich hier helemaal niet voor interesseert. Minister Asscher (SZW 2013-2017), Schippers (VWS 2013-2017), Minister Rutte, en Tweede Kamer Commissie sociale zaken doen er niets aan. Een van de partijen die het nog steeds probeert aan te kaarten is Stichting Burnout, ziehier de politieke lobbypagina van hen:

http://burnout.nl/politiek-achtergrond-geschiedenis-sociale-zekerheid-arbeidsgerelateerde-zorg.html

Een 'second opinion bedrijfsarts' , bedenksel van Minister Asscher, is een fopspeen: Minister Asscher begreep bijzonder weinig van sociale zaken, en al helemaal niet het feit dat artsen elkaar altijd dekken.

Bedrijfsartsen volgden in 2012 nog maar in 50% van de gevallen richtlijnen op (zie onze downloadpagina), sinds 2015 is da NUL. Voor een diagnose 'burnout' kunt u volgens ons het beste terecht bij Stichting Burnout, voor overige diagnosen: bij MEDISCH SPECIALISTEN, die durven vaak nog wel iets vakmatig correct op te schrijven.

De NVAB bedrijfsartsen die sinds 19 november 2014 na een presentatie over bezava door Mr Rik Schuurmans (klik ppt) collectief hebben besloten alle arbeidsgerelateerdheid te ontkennen, niet - die mijden alle schriftelijke.

Hoewel de bedrijfsarts slechts ADVISEUR is van de werkgever (art. 14.1 Arbowet 1 juli 2017) proberen veel werkgevers zich achter de bedrijfsarts te verschuilen, wat natuurlijk al decennia niet mag: zie CRvB 19 november 2009, BK:3713 - het is de werkgever die beslist bij ziekte, en die ACHTERAF aansprakelijk is als het mis gaat. 'Vooraf een doktersattest halen' kan in Nederland nog niet - Nederland loopt achter ten opzichte van Belgie of Duitsland wat dat betreft.

Wat u het beste als zieke werknemer kunt doen, zodra deze misstand bestaat, vertellen wij u op deze site. 'Wij zelf' blijven echter onbenaderbaar, omdat wij anders overstelpt zouden worden met honderdduizenden vragen om juridische assistentie die echter niet bij ons thuishoren, maar bij arbeidsrechtadvocaten!

Onze downloadpagina - http://reintegratie.theater/downloadpagina/ - bevat een weelde aan handig materiaal, en voorbeeld briefjes, die u zelf kunt gebruiken om uw werkgever en bedrijfsarts te DWINGEN de wet te volgen - en uw belang.