Voor het algemeen belang: zo fraudeert NL - verbeter het met zijn allen

BEDRIJFSARTS

Voorbereiding op eerste bezoek aan bedrijfsarts

Hier zijn veel mensen bang voor: het eerste bezoek aan de bedrijfsarts. Waarom bang?

Omdat uit onderzoek blijkt dat de bedrijfsarts regelmatig:

- NON-empathisch is
- ziekten ontkent - zeker arbeidsgerelateerde zoals burnout (onderdeel van beroepsziekten.nl)
- alle bedrijfsgerelateerdheid ontkent
- intimideert en het zelfvertrouwen van de zieke werknemer ondermijnt ('u bent niet ziek, u hebt een conflict! U moet een andere baan zoeken')
- alleen doet wat je van een betaald verlengstuk van de werkgever verwacht.

Ter voorbereiding opbedrijfsarts:

http://bedrijfsarts.net/tips-trucs-tools-voorbereiding.html

en om de bedrijfsarts een beoordeling te geven:

http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html

Hoe 'WAPEN' je je tegen het eerste bezoek bij de bedrijfsarts? In 6 punten:


1. doe zelf eerst de 4DKL (klik; excel, invullen en saven; zie uitslagen) en andere tests die genoemd worden in een richtlijn die bij jouw beroepsziekte past

2. print en neem de richtlijn mee, die past bij jouw ziekte beeld: de NVAB lijst van richtlijnen:
https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB
Let op: verreweg de meeste bedrijfsartsen hebben er nog nooit van gehoord, maar ze moeten zich er wel aan houden. Neem die daarom geprint mee! Nog meer richtlijnen? Kijk naar die van NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap:
https://www.nhg.org/nhg-standaarden
Die van NCVB, Nederlands Centrum voor beroepsziekten:
http://www.beroepsziekten.nl/documentatie/richtlijnen-protocollen

3. stel jezelf gerust en ZEG het tegen de bedrijfsarts: hij is niets anders dan adviseur van de werkgever, art. 4.1 arbowet...verder heeft de bedrijfsarts niets te zeggen. Hij (zij) moet zich wel een indruk van u kunnen vormen om die indruk aan werkgever door te geven

4. maak van tevoren die juiste tests en blijf die constant onder zijn (haar) neus duwen

5. Laat de bedrijfsarts iets na? Check het op deze lijst, meteen met het juiste wetsartikel erbij om de bedrijfsarts erop te pakken!

6. Bevalt de bedrijfsarts niet? Zeg ter plekke dat u een andere wilt, 'Met u wil ik geen BO, Behandel Overeenkomst, aangaan conform de WGBO, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Ik hoef niet eens toe te lichten waarom, maar wat ik wel wil zeggen dat u totaal niet empathisch bent, zich aan geen enkele richtlijn houdt, en dat is voor mij meer dan voldoende'

Zie verder ook onze downloadpagina met al van tools en voorbeeldbriefjes die u kunt inzetten tegen uw bedrijfsarts!

Vanuit wetgeving is de reintegratie van ziek naar gezond goed overdacht, o.a. door de

- WVP, Wet Verbetering Poortwachter
- Arbo
- WGBO, Wet Geneeskundige behandelovereenkomst
- aansprakelijkheid werkgever

MAAR: omdat de zieken zwak zijn en nauwelijks toegang hebben tot juridische hulp, slaan veel werkgevers, bedrijfsartsen en ggz de armen ineen om de weten maximaal te overtreden

- in eigen financieel voordeel
- ten koste van zieke werknemers

Heeft u ook een stuk tekst, rake voorbeelden? Mail het ons.

De verantwoordelijke Ministers Asscher en Schippers weten er al lang van, maar spelen 'Oostindisch doof' en steken hun kop in het zand (hier komen wij op terug)