Voor het algemeen belang: zo fraudeert NL - verbeter het met zijn allen

CONTACT

Wij zijn een wisselende groep klokkenluiders, met een zeer zuiver gevoel voor sociale rechtvaardigheid.

'Klokkenluiden' is in Nederland extra moeilijk, omdat 'freedom of speech' totaal niet bestaat.

In Amerikan is dat het eerste amendement; 'freedom of speech' bestaat niet in Nederland.

Er bestaat volgens de grondwet, artikel 7, een zwakke vorm van recht op 'meningsuiting', maar wie machtiger en rijker is kan elke meningsuiting meteen bestraffen met de artikelen 261-271 WvS.

Er is dus geen beginnen aan: de GGZ sector is erg rijk, de Minister VWS heeft een partner die adviseert hoe te frauderen, bedrijfsartsen doet mee, door zorg betaalde pers doet mee zodat het onderwerp nooit in het nieuws raakt....

Nederland is, o.a. door het redelijk grote gebrek aan ethisch besef dat de bevolking kenmerkt, en door gebrek aan vrijheid van meningsuiting en dus vrijheid van pers. en door de overheersende neoliberale moraal 'alles mag, als het maar schuift en als je maar niet veroordeeld wordt' zeer vruchtbaar voor dit soort nationale fraudes.

Als Nederlanders lijden wij onder het gebrek aan sociale rechtvaardigheid, en de massale nationale diagnosefraude.

Gezien het meedoen en wegkijken van zoveel mensen bij de nationale diagnosefraude, denk u ECHT dat bij een onverhoopt nieuw fascisme Nederland een onderdrukte zwakkere, hier de zieke werknemer, vroeger de Jood, zou helpen?

Deze website wordt verder uitgebreid. Contact met ons is om veiligheidsredenen niet mogelijk.