Downloadpagina (reintegratie.theater)

Voor bedrijfsarts: zie ook pagina bedrijfsarts (klik)

Om zieke werknemers te helpen stelt Reintegratie.theater de volgende downloads gratis beschikbaar. Het bevat antwoorden op de meest gestelde vragen, en de 'naakte waarheid' die nergens anders op het web wordt verteld. Doel is de zwakste, de zieke werknemer, in zo kant-en-klaar en zo duidelijk mogelijke bewoordingen te helpen. De downloads zijn genummerd.

Eerst de basis:

0. klik hier voor .doc over gang van zaken bij ziek zijn . Centraal: WvP, Wet Verbetering Poortwachter, regeling procesgang eerste tweede ziektejaar, klik pdf - over plan van aanpak moet consensus bestaan met werknemer

4DKL: klik: DE bedrijfsartsentest voor psychisch onwel zijn

Over de bedrijfsarts:

1. klik Wereldwijs worden omtrent de bedrijfsarts en zijn verborgen financiele belangen

2. klik Hoe verder na 'Bedrijfsarts Bullebak'

3. klik Ziek melden: hoe moet dat, en wat als het niet geaccepteerd wordt?

4. klik Klachtenformulier bedrijfsarts

5. klik JSE Jefferson scale of empathy in te vullen over bedrijfsarts

Over uw rechten als zieke:

6. klik Houvast voor zieke werknemers

7. klik 16 Juridische punten van belang voor zieke werknemers

8. klik overzicht van websites die zieke werknemers hulp bieden

9. klik WGBO briefje voor werkgever, aandringen op eigen keuze externe herstelpartij en eigen keuze behandeling

10. klik voor voorbeeld mail aan eigen ziektekostenverzekeraar, om van ongewenste herstelpartij zoals HSK af te komen (ongewenst: u hebt er niet voor gekozen, zij testen door tot zij iets prive vinden dat zij kunnen declareren bij uw ziektekostenverzekeraar, zodat arbeidsgerelateerdheid verzwegen wordt, en zij pakken een ziekte-code die wel gedeclareerd kan worden, google op ' HSK fraude' )

Omdat stress en burnout de meest voorkomende klachten/ziekten zijn:

11. klik tien maal goed en tien maal fout bij burnoutherstel (voor de rest: zie http://burnout.nl)

Hoe uw baas te overtuigen van het beste

12. Klik Hoe overtuig ik mijn baas

De belangrijkste trucs van werkgevers en bedrijfsartsen op een rij gezet:

13. klik 'Hoe een zieke werknemer te ontslaan in tijden van bezava' (juni 2016)

Plan van aanpak

14. klik voor leeg voorbeeldformat

15. klik voor ingevuld voorbeeld Coenen

klik e-book ontslagrecht

URL waarom werkgevers herstel van beroepsziekten/arbeidsgerelateerde ziekten moeten betalen:

https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk

URL dat UWV meebetaalt als werkgever zegt te arm te zijn om te betalen:

http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx

om dezelfde reden, waarom ziektekostenverzekeraars burnout en aanverwante niet vergoeden:

https://www.ziektekostenverzekering.nl/dossiers/ziektekostenverzekering-burn-out

Bezava = modernisering ziektewet in 2014, die het gedrag van bedrijfsartsen heeft doen veranderen:

http://bezava.com

ppt Presentatie 2014 mr. Rik Schuurmans over bezava aan NVAB bedrijfsartsen, waarna men collectief besloot alle arbeidsgerelateerdheid te ontkennen:

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiwm7bkoNTUAhVNK1AKHbOMCuYQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nvab-online.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbestanden-webpaginas%2FNVAB%2520BeZaVa%2520en%2520werkgevers%2520mr%2520%2520Rik%2520Schuurmans%252020-10-2014.ppt&usg=AFQjCNGqymAe3wK4cFUi0PHXjesR9DSWdA

UWV deskundigenoordeel aanvragen bij UWV

Als u dat doet, wees zeker dat u:
a) een diagnose hebt aangeniet, en dat u in de aanvraag verwijst naar diagnose. Voor psychische beroepsziekten - meestal burnout: een uitgeschreven diagnose van Stichting Burnout, zie hun homepage op burnout.nl, voor andere beroepsziekten.nl suggereren wij: een uitgebreide uitgeschreven diagnose van een medisch SPECIALST (dit is enorm veel hoger niveau dan bedrijfsarts).
b) hecht ook een eigen pva mee, zoals onder 13 of 14 getoond.
c) stel de vraag centraal: "UWV, zou u werkgever willen STRAFFEN? Hier is diagnose, hier is mijn plan van aanpak, maar werkgever past geen NVAB richtlijnen toe, ontkent alle arbeidsgerelateerdheid, weigert te praten over mijn plan van aanpak, met zelf met geen plan van aanpak, maar als mediator verklede ontslagadvocaten die mij onder druk zetten ondanks ziekte een vaststellingsovereenkomt te tekenen, HELP! Ik wil ziekteverlof EN extern herstel betaald door werkgever, gekozen door mij conform WGBO'

Hier een voorbeeld van ideaal ingevulde aanvraad deskundigen oordeel:

pag 1 klik
pag 2 klik
pag 3 klik
pag 4 klik
pag 5 klik

Relevante rapporten:

a. klik UvA 2012 helft van bedrijfsartsen komt richtlijnen niet na

b. klik eind 2013 onderzoek UWV: tijdelijke contracten zes maal zoveel kans om arbeidsgeschikt te worden - aanleiding tot invoering bezava per 1 januari 2014

c. klik Regioplan december 2015 'eindrapport' bezava - modernisering ziektewet

d. klik TNO rapport burnout 2009

e. klik TNO rapport burnout 2014