Voor het algemeen belang: zo fraudeert NL - verbeter het met zijn allen

gz-ggz

gz-ggz

TIP: download onderstaande tekst als pdf, print het en lees het van papier - klik PDF

GZ staat voor 'gezondheidszorg' en 'ggz' voor 'geestelijke gezondheidszorg'. Dat lijkt een term waar men niet tegen op kan zijn, of wel?

De ggz houdt zich echter totaal aan het Amerikaanse psychiaterboekje DSM, bijvoorbeeld DSM 4. Dat boekje wordt uitgegeven door de Amerikaanse psychiaters van apa.org. Zij houden zich dus puur aan de psychiatrie, dat is zeg maar de beperkte 'psychologische tak' van de artsen.

Veel wetenschappelijke psychologie komt niet voor in DSM.

Arbeidsgeneeskunde bijvoorbeeld komt er totaal niet in voor, en al helemaal niet arbeidsgeneeskundige ziekten.

GZ of GGZ psychologen hebben zich dus per definitie onderworpen aan de medische hiërarchie, en niet de wetenschap of psychologische wetenschap.

Ook is het goed te weten dat in het algemeen alle DSM ziektebeelden IN DE PERSOON zitten (geboorte, somatische schade) en dat zij VERGOED worden door ziektekostenverzekeraars.

In Nederland is het belangrijk te weten dat alle arbeidsgerelateerde zorg onder KOSTEN WERKGEVER vallen.

Maar werkgevers zijn bang voor a) arbeidsgerelateerdheid b) bezava premies (zie bv. http://bezava.com) c) reintegratiekosten.

Dus bedacht een aantal slimmerikken:

'Als we als GGZ/GZ nu gaan adverteren en SHOPPEN bij bedrijven, kunnen we er veel klanten bij krijgen! We vormen de diagnose gewoon om naar DSM en declareren bij de ziektekostenverzekering van de werknemer'

Voordelen:

Werkgevers:
- werkgever vermijdt aansprakelijkheid arbeidsgerelateerdheid
- werkgever heeft 0 kosten
- werkgever vermijdt bezava, hij kan er altijd op wijzen: 'GGZ vond diep in de persoon/jeugd een mankement, dus het heeft niets met arbeidsomstandigheden te maken, geen enkele schuld/aansprakelijkheid bedrijf'

Bedrijfsartsen:
- die leven bij de gratie dat een werkgever ze inhuurt, ze worden alleen per uur door werkgever betaald als werkgever er behoefte aan heeft - voor de rest hebben ze geen klanten, niets te doen en geen inkomsten. Dus zich voor de wat we hier maar 'diagnosefraude' te lenen, blijven ze ingehuurd worden door werkgevers - ze schuiven de werknemers massaal door naar de GGZ

Vanwege het meehelpen aan deze diagnosefraude worden ze keer op keer weer ingehuurd door werkgevers

De GGZ zelf/afsplitsingen ervan als Ciran en HSK:
- enorme bijverdiensten, van beroepsziekten waar ze geen verstand van hebben, die ze ook niet zijn opgeleid te genezen, maar die ze wel kunnen wegdeclareren bij de ziektekostenverzekering van de werknemer.

En zo POLDERT MEN DOOR! De hele polder fraudeert met elkaar en vaart er wel bij!

De enige die er niet wel bij vaart is de individuele zieke werknemer:
- zijn ziektekostenverzekering wordt belast
- hij krijgt een verkeerde diagnose en verkeerde behandeling
- de WGBO wordt met voeten overtreden: aan het principe van 'zelfbeschikking' van de patient, informatieplicht, de vrije keuze van behandelaar en behandeling, wordt totaal voorbij gegaan.

Op straffe van 'looninhouding' en 'niet meewerken aan reintegratie' worden ze bij GGZ-ers aangemeld waar ze niets aan hebben, en worden zij des te zieker.

De overheid, inclusief UWV, wilde juist het werkklimaat in bedrijven VERBETEREN inzake stress, burnout, psychisch verzuim - maar de diagnosefraude waar iedereen uit de polder nu uit meegraait maakt dat het UWV met NOG meer 'ziek uit dienst' of 'na uit dienst ziek blijkend' te maken heeft dan vroeger.

De Ministers Assscher (SZW) en Schippers (VWS) interesseert het helemaal NIETS.

Hun antwoord is telkens: 'Tot ons komen geen signalen....'