Voor het algemeen belang: zo fraudeert NL - verbeter het met zijn allen

Minister Asscher SZW

Minister Asscher heeft het heel druk: behalve Minister van SZW is hij ook Minister van reintegratie en moet hij buitenlandse vluchten doen.

Maar: het is jammer dat hij geen signalen WIL ontvangen omtrent misstanden in de arbeidsgerelateerde zorg.

Ons lijkt hij alleen al om die 'arbeidshandicap' - 'selectief Oostindisch doof' - niet geschikt als volgende PvdA lijsttrekker.

Wat Minister Asscher in 2016 bedacht heeft als nieuwe arbowet:

een SECOND OPINION is toegestaan, en wordt betaald door de werkgever.

Minister Asscher (PvdA) liet in zijn regeringsperiode 2013-2017 tezamen met Schippers (VVD, VG) het volgende corrupte bouwwerk na dat wellicht de grootste nationale corruptie na de wereldoorlog genoemd kan worden. IUitzending Zembla 1 maart 2017, 35 minuten, mp4, click here

'Toegestaan'? Een zieke medewerker mag zoveel second opinions doen als hij wil, heeft zelfbeschikkingsrecht, mag behandelaar en behandeling uitkiezen die hij wil....heeft Wet verbetering Poortwachter met een pva, plan van aanpak, waar consensus over moet bestaan tussen werkgever en werknemer.....bovendien beslist de WERKGEVER of iemand wel of niet naar zijn werk moet komen - al zeggen 1000 diagnoses van niet: de werkgever beslist, en als het een foute beslissing is, is de werkgever hoogstens ACHTERAF aansprakelijk.

Het is duidelijk dat Minister Asscher selectief hardhorend is en zelf bepaald niet 'in de materie' zit.

Maar des te kwalijker dat hij adviezen van UWV, FNV en anderen, die wel goed in de praktijk zitten, afwijst.

Zijn inbox en zijn uitbox worden behandeld door alles onkennende woordvoerders.